lunes, 10 de marzo de 2008

Genios de biblioteca

Por pura casualidad descubrí este relato. Y, por pura casualidad, disfruté con una biblioteca habita por extraños seres. El original está en catalán, la traducción es mía (espero que no muy mala). Deseo que disfrutéis con él, hayáis llegado aquí por pura casualidad o no.

Els genis de les biblioteques

Els genis són éssers sobrenaturals, amb poders màgics. Se’ls coneix, sobretot, pel lloc que habiten, i entre els més comuns hom pot identificar els genis del bosc, precisament perquè viuen arrecerats a la part més exuberant de la forest. D’inclinació juganera, sovint escometen pastors i garriguers amb les seves entremaliadures: els amaguen el gaiato, o els buiden de queviures la taleca, o els oculten el ramat en una pleta que la mirada no pot distingir. És cosa certa que un dels indrets preferits dels genis urbans són les cases i, de les cases, les biblioteques. És probable que aquesta predilecció estigui relacionada amb els seus hàbits de lectura. De fet, s’ha pogut comprovar que famílies senceres de genis hi resideixen, a les biblioteques, allotjats entre les pàgines de missals, atles i bestiaris. Lògicament, la seva naturalesa transparent els fa invisibles als ulls dels humans, però es fa palesa la seva presència observant els seus treballs nocturns, puix que de nit canvien els llibres de prestatgeria, àdhuc els més mal intencionats, als toms els muden les tapes, per confondre els lectors. Hi ha casos, realment, extraordinaris, de genis que, a més d’ordenar i desordenar biblioteques, se’ls atribueix una obra literària genial, com no podria ser d’altra manera, atesa llur natura prodigiosa. És el cas, per exemple, d’un geni de biblioteca que escriví, i publicà, una extensa, estranya i màgica obra sota el pseudònim de Borges.

MAICAS, Lluís. Els genis de les biblioteques”. En: MAICAS, Lluís. Naufràgils. Palma de Mallorca: Baltar, 2007.
Ilustración: Arthur Rackham

Los genios de las bibliotecas

Los genios son seres sobrenaturales con poderes mágicos. Se les conoce, sobretodo, por el lugar en el que habitan y, entre los más comunes, cualquiera puede identificar a los genios del bosque, precisamente porque viven resguardados entre la floresta. De inclinación juguetona, a menudo embisten a pastores y guardabosques con sus travesuras: les esconden el bastón, o les vacían de provisiones el zurrón, o les ocultan el rebaño en un redil que la mirada no puede distinguir. Es bien cierto que uno de los lugares preferidos por los genios urbanos son las casas y, de las casas, las bibliotecas. Probablemente esta predilección esté relacionada con sus hábitos de lectura. De hecho, se ha podido comprobar que familias enteras de genios viven en las bibliotecas, alojados entre las páginas de misales, atlas y bestiarios. Lógicamente, su naturaleza transparente les hace invisibles a ojos de los humanos, pero su presencia se hace notable observando sus trabajos nocturnos, ya que de noche cambian los libros de estantería, incluso los más malintencionados cambian las tapas de los tomos, para confundir al lector. Hay casos, realmente extraordinarios, de genios a los que, además de ordenar y desordenar bibliotecas, se les atribuye una obra literaria genial, como no podía ser de otra manera, atendiendo a su naturaleza prodigiosa. Es el caso, por ejemplo, de un genio de biblioteca que escribió, y publicó, una extensa, extraña y mágica obra bajo el pseudónimo de Borges.

No hay comentarios: